Udviklingsforeningen Bjerge Sydstrand
 
Billeder fra Bjerge Strand området  

FORMÅL OG VISIONER

Foreningens formål er at fremme bevarelsen og udviklingen af Bjerge Sydstrand som rekreativt område til glæde for sommerhusbeboere og lokalområdet, samt udvikling af aktiviteter i samarbejde med relevante forbindelser og Kalundborg Kommune.

Vi håber at fremtidig kommunikation kan komme ud via e-boks, men har brug for Kalundborg kommunes hjælp til dette, så indtil da, er det rigtig vigtigt at vi taler sammen herude, og bruger facebook.
Foreningen vil være vores fælles talerør til Kalundborg kommune, for vi har klart opfattelsen af, at “sammen står vi stærkere”.
Foreningen har allerede CVR-nummer, bankforbindelse og fået en hjemmeside op at køre her primo januar 2020.

Derudover vil foreningen søge LAG-midler (landdistriktsmidler) og “Få-det-fixet-midler” til udvikling af området.

Billeder fra Bjerge Strand området
Billeder fra Bjerge Strand området
Billeder fra Bjerge Strand området